ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ข้อแนะนำสำหรับพื้นที่การทำงานบนพื้นสนามหญ้า

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: ระยอง
Date: Jun 2024
Purpose: งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
Feedback: จากที่ผ่านมามีลูกค้าเช่ารถกระเช้าไปใช้ทำงานในพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้า โดยให้รถจอดทำงานบนพื้นสนามหญ้า ซึ่งตัวรถมีน้ำหนักค่อนข้างมากและหลังจากการทำงานเสร็จมักทิ้งรอยไว้ทำให้หญ้าได้รับความเสียหาย
Comment: จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพนักงานขับรถของโทเคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า ถึงแม้ว่าลูกค้าอนุญาตให้จอดรถทำงานบนสนามหญ้าได้ แต่พนักงานขับรถจะเสนอแนะวิธีการทำงานที่ดีสุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง โดยทางโทเคนขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจและยังใช้บริการกับโทเคนมาโดยตลอด
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/