งานซ่อมหลังคา

2018-06-04

หลังคาเป็นจุดที่สูงที่สุดของโรงงาน เวลาซ่อมจึงจำเป็นต้องใช้รถกระเช้าเป็นตัวช่วย