งานตรวจสอบทางด่วน

2016-10-27

หลังจากก่อสร้างทางด่วนเสร็จแล้ว ก็สามารถใช้รถกระเช้าในการตรวจสอบรอยรั่ว รอยร้าวของทางด่วน