ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ข้อแตกต่างระหว่างบูมตรงและบูมพับ

Machine: Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place: ชลบุรี
Date: Jul 2024
Purpose: งานตรวจสอบท่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Feedback: มีลูกค้าบางท่านเช่าบูมลิฟท์ 18 เมตร ไปใช้งาน โดยบางท่านอาจระบุรั่นที่ต้องการให้ทางเราทราบ โดยบูมลิฟท์ที่มีให้บริการจะมีรุ่นที่เป้นบูมตรง (JLG E600) และรุ่นที่เป็นบูมพับ (Genie Z60)
Comment: หากพื้นที่การทำงานของลูกค้าเป็นพื้นที่ภายในอาคารซึ่งมีพื้นการทำงานที่แคบ ทางเราขอแนะนำใช้งานรุ่น Genie Z60 ซึ่งเป็นบูมพับ จะมีระยะยื่นบูม 11.15เมตร แต่หากพื้นที่การทำงานงานของลูกค้าเป็นพื้นที่ภายนอกอาคารมีพื้นที่โล่งกว้าง แนะนำให้ใช้งานรุ่นบูมตรง JLG E600 ซึ่งจะมีระยะยื่นบูมค่อนข้างเยอะยาวสูงสุด 13.54 เมตร
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/