งานติดตั้งคานผนัง

2018-07-23

ความสูง20เมตร ระยะห่าง 20เมตร ใช้ตัว 40เมตรได้สบายเลย