งานติดตั้งจานดาวเทียม

2016-09-14

งานติดตั้งและตรวจสอบจานดาวเทียม ที่ศรีราชา รถกระเช้าช่วยให้ทำงานได้สะดวก