งานติดตั้งท่อระบายนร้ำฝน

2018-07-23

งานนี้ต้องยื่นตัวกระเช้าเข้าไปบนหลังคา แต่ก็ไม่เป็นปัญหาคะ JLG ทำงานได้ดีมาก