1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires

1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck

เครื่องใหม่ / NEW MACHINE

เครื่องใหม่

บริษัท โทเคน (ประเทศไทย) จำกัด มีแผนการที่จะนำเข้ รถกระเช้าตรวจสอบสะพาน (Bridge Checker) ในอนาคตอันใกล้ ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับรายละเอียดหรือยื่นความจำนงที่บริษัทของเราได้แล้วค่ะ

Artikelzustand:: Neu mit Etikett: Neuer, Schuhe & Accessoires, 1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby HaarschmuckBaby, Kleidung, unbenutzter und nicht getragener Artikel in der Originalverpackung (wie z, Theme: : Holiday: Geschlecht: : Mädchen, Type: : Headband: Marke: : Markenlos, 1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires, 1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires, Alle Zustandsdefinitionen aufrufen : Produktart: : Stirnband, Accessoires, Original­karton/‑tasche) und/oder mit noch am Artikel befestigten Originaletikett

1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires
1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires
1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires
1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires
1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires

Accessoires,1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby HaarschmuckBaby, Kleidung, Schuhe & Accessoires. 1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires Accessoires 1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires 1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires 1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck 1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck Accessoires

TADANO Bridge Checker

สามารถใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของสะพาน โดยยื่นตัวกระเช้าลงมาจากรถที่จอดบนสะพานไปตรวจสอบที่ใต้สะพานได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการซ่อมบำรุงกำแพงกั้นเสียงของทางด่วน โดยรถคันนี้มีล้อติดอยู่ที่ขาช้างทำให้สามารถเคลื่อนที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

1x Haarband Baby BAUMWOLLE Mädchen elastisch Schleife Stirnband Baby Haarschmuck