งานติดตั้งพัดลมยักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา บางบัวทอง

2018-06-23

รถกระเช้ารับน้ำหนักได้200กก. จึงสามารถรับน้ำหนักคนได้ประมาณ2คนและเครื่องมืออุปกรณ์ จึงสามารถส่งคนขึ้นไปติดตั้งพัดลมยักษ์ตามอาคารเรียนได้