งานติดตั้งโคมไฟโรงสีข้าว

2017-03-27

โกดังสูงมากๆ รถเราก็ยืดไปถึงนะคะ ไม่หน้ากลัวอย่างที่คิดเลย