งานรื้อถอนสะพานเหล็ก

2017-03-27

งานที่สูง หากตั้งนั่งร้านแล้วกลัวอันตราย เสียเวลาตั้งและริ้อออก ใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าคะ ลูกค้าจะไม่เสียเวลาเลย