งานเช็ดกระจก

2018-02-21

รถกระเช้าไฟฟ้า สามารถวิ่งเคลื่อนตัวไปยังจุดต่างๆที่ต้องการได้