ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ยกเลิกการใช้เอกสาร ปจ.2

Work Place: โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
Date: Sep 2022
Purpose: ยกเลิกการใช้เอกสาร ปจ.2
Feedback: ตามกฏหมายใหม่ของกระทรวงแรงงานที่ออกมานั้น แจ้งว่ารถกระเช้าไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร “ปจ.2” ให้เปลี่ยนไปใช้ “แบบรับรองเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง” และจากเดิมที่ต้องตรวจสภาพทุก 6 เดือน ให้เปลี่ยนมาเป็นทุก 1 ปี
Comment: ซึ่งทางโทเคนได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้เอกสารแล้วในบางส่วนตามรอบวันที่ตรวจสภาพรถ และใช้วิศวกรผู้ตรวจสอบที่มีใบอนุญาต โดยหากลูกค้าต้องการถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร. 02 660 2000
URL: https://www.token-thailand.com/