รถขากรรไกรใช้งานเช็คสต็อค

2018-10-22

ช่วงนี้ใกล้สิ้นปี โรงงานส่วนใหญ่ เช่ารถขากรรไกร เพื่อใช้งานเช็คสต็อคสินค้า รถขากรรไกร ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการขยับรถ ย้ายพื้นที ช่วยให้การนับสต็อคง่ายขึ้น