เก็บสีอาคาร

2017-10-23

งานเก็บสีอาคาร โดยรถกระเช้าของโทเคน ที่นิคมลาดกระบัง