ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เอกสารรับรองการอบรมและรายงานการตรวจสภาพรถ

Work Place: โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
Date: Jan 2023
Purpose: เอกสารรับรองการอบรมและรายงานการตรวจสภาพรถ
Feedback: การนำรถกระเช้าไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารสองประเภท ได้แก่ 1.เอกสารรับรองผ่านการอบรมการใช้รถ (ทางโทเคนออกให้สำหรับลูกค้าที่เช่ารถกับทางเราเท่านั้น) 2.เอกสารรายงานการตรวจสภาพรถที่ออกโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาต (มีอายุ 1 ปี เดิมใช้ชื่อ ปจ.2)
Comment: กฎหมายในประเทศไทยต้องให้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มีสิทธิ์ตรวจสภาพรถเท่านั้น อีกทั้งในแต่ละหน่วยงานจะมีกฎระเบียบและเอกสารที่ใช้แตกต่างกันไป
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/