ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

รถกระเช้าและรถเครน

Machine:Genie Z45 DC
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Sep 2021
Purpose:งานติดตั้งรางประตูโรงงาน
Feedback:ลูกค้าต้องการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของคนและอุปกรณ์ที่จะนำขึ้นติดตั้งที่สูง
Comment:จากภาพจะเห็นได้ใช้ว่าลูกค้ามองเห็นและเลือกใช้งานของรถให้เหมาะสมกับกับชิ้นงานที่จะติดตั้งบนที่สูง
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top