ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

การใช้เครนยกรถกระเช้า

Machine:Boom Lift 18m JLGE600/M600 Scissors Lift JLG 3246ES
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Nov 2021
Purpose:งานก่อสร้างอาคารใหม่
Feedback:ลูกค้าต้องการสเปคและรายละเอียดของตัวรถเพื่อให้วิศวกรคำนวนรถเครนใหญ่ที่จะยกเพื่อนำรถขึ้นตำแหน่งที่ทำงาน
Comment:พนักงานโทเคนจัดส่งรายละเอียดของตัวรถพร้อมแนะนำอธิบายวิธีการใช้เครนใหญ่ยกรถเพื่อนำรถขึ้นตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการทำงานร่วมกับวิศวกรเพื่อให่เกิดความปลอดภัยสูงสุด
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/