ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

กระแสตอบรับ >ขากรรไกร 14 เมตร<

Machine:Scissors Lift Sinoboom 4647
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Mar 2022
Purpose:งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ในคลังสินค้า
Feedback:กระแสตอบรับการใช้งานรถขากรรไกร 14 เมตร ผลิตโดย Sinoboom ที่ทางโทเคนได้มีการนำเข้ามาให้ลูกค้าใช้งานจากกระแสความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า โดยลูกค้ามีความพึงพอใจค่อนข้างมากต่อการใช้งานรถ และรู้สึกถึงความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น
Comment:แต่ก็ยังมีข้อควรระวัง เพราะหากเมื่อยกลิฟต์ขึ้นสูงสุด 14 เมตร ควรใช้งานภายในอาคารและเป็นพื้นที่เรียบ นอกจากนี้หากลูกค้ายกบูมขึ้นสูง 3.5 เมตรบนทางลาด อุปกรณ์ความปลอดภัยจะทำงานและลิฟต์จะไม่สามารถเลื่อนขึ้นและลงได้
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/