ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ห้าม! ชาร์จแบตด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Work Place: ไซต์งานก่อสร้าง
Date: May 2022
Purpose: ห้าม! ชาร์จแบตด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Feedback: ที่ผ่านมาทางโทเคนได้รับแจ้งจากลูกค้าว่ารถไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ ซึ่งแจ้งว่าที่ชาร์จอาจเสียและให้เข้าตรวจเช็คที่ไซต์งาน โดยเมื่อช่างเข้าตรวจเช็คแล้วกรณีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ก่อสร้างใหม่และมักใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน
Comment: การชาร์จด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่มีปัญหาใดๆ แต่ถ้ามีการใช้งานไฟฟ้ามากๆ เช่น งานเชื่อม เป็นต้น อาจจะทำให้ไฟฟ้าไม่เสถียร และมีไฟกระชาก ซึ่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับความเสียหาย และต้องทำการซ่อมแซม โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าวจะมีราคาประมาณ 25,000 บาท