ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

มาตรฐานความปลอดภัยที่มากขึ้นในประเทศไทย

Machine:Boom Lift 14m Genie Z45
Work Place:ระยอง
Date:May 2022
Purpose:มาตรฐานความปลอดภัยที่มากขึ้นในประเทศไทย
Feedback:ในประเทศญี่ปุ่น การทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป กำหนดไว้ว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยให้ในการขึ้นและลงได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการทำงานบนที่สูง โดยมารตรฐานดังกล่าวก็มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ อีกหลายประเทศ
Comment:สำหรับประเทศไทยการทำงานบนที่สูงมีการใช้นั่งร้านในการทำงานเป็นหลัก แต่เนื่องจากกระแสโลกที่กำลังเปลี่ยนไปทำให้มีการออกกฎหมายใหม่จากกระทรวงอุตสาหกรรมแรงงานให้มีการเข้มงวดมากขึ้นสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติงานในที่สูงมีการแต่งกายที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย
URL:https://www.wisshrsafety.com/17834975/update