ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งท่อดัก

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:ชลบุรี
Date:Jul 2021
Purpose:งานติดตั้งท่อดักภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Feedback:ทีมผู้รับเหมาได้รับงานติดตั้งท่อดักภายในโรงงานอุตสาหกรรมโซนชลบุรีซึ่งยังสามารถเข้าทำงานได้ตามปกติภายใต้กฎข้อบังคับตามมาตรฐานโรงงานในเรื่องโควิด-19
Comment:ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมานี้ รัฐบาลได้มีการประกาศปิดแค้มป์งานก่อสร้าง เป็นเวลา 1 เดือน ทำให้โครงการก่อสร้างต่างๆมีการชะลอตัวในการทำงาน แต่ก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยที่จะต้องทำการซ่อมบำรุงรักษาหรือปรับโครงสร้างที่ชำรุด
URL:https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/