ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ปรับองศาตัวรถ

Machine:Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Nov 2021
Purpose:งานซ่อมหลังคาภายในโกดัง
Feedback:ลูกค้าหลายๆที่มีพื้นที่ทำงานโครงหลังคามีความจำเป็นต้องหมุนองศากระเช้าไปด้านข้างเพื่อเข้าทำงาน
Comment:การทำงานของบูมลิฟท์ถ้าลักษณะการทำงานที่หมุนตัวรถเกิน 180องศา ระบบการทำงานของรถจะล็อคล้อทั้งหมดทันทีเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top