ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

บริการอบรมหน้างาน

Machine:Boom Lift Genie Z80/60 Engine Type
Work Place:สระบุรี
Date:Jul 2021
Purpose:งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร
Feedback:ลูกค้ามีความสนใจที่จะใช้บริการ Boom Lift Genie Z80/60 Engine Type ที่หน้างานสระบุรี เป็นระยะเวลา 15 วัน แต่ไม่สะดวกในการเข้ารับอบรมที่โทเคนจึงขอให้โทเคนทำบริการที่หน้างาน
Comment:ในกรณีที่ลูกค้าสนใจเช่าแค่ตัวรถเพื่อบังคับทำงานเองแต่ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของฟังก์ชั่น รถ Boom Lift Genie Z80/60 Engine Type ทางโทเคนแนะนำบริการอบรมสอนเทรนการใช้รถที่หน้างานเพื่อความสะดวกสบายของทางผู้ใช้รถ
URL:https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/
Top