ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

พื้นกระเบื้อง

Machine:Skymaster Tadano AT170TG
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Nov 2021
Purpose:งานบำรุงรักษาป้ายประจำปี
Feedback:ลูกค้าขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกรถก่อนเข้าพื้นที่เนื่องจากจุดจอดเป็นพื้นกระเบื้องขัดมัน
Comment:รถบูมลิฟท์จะมีน้ำหนักเยอะยางเป็นยางตันแข็งๆ ไม่นิ่มเหมือนยางรถ 6 ล้อของ Skymaster เพราะเมื่อรถจอดบนพื้นที่ทำงานน้ำหนักของตัวรถจะกระจายไปตามแผ่นรองขาช้างทั้ง 4 ด้าน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
Top