ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

แจ้งการปรับราคาใหม่

Machine:Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place:ฉะเชิงเทรา
Date:Aug 2021
Purpose:แจ้งการปรับราคาใหม่
Feedback:จากสถานการณ์โควิดที่ระบาดในช่วงนี้ ทำให้มีการปิดแคมป์งานก่อสร้างและการเข้าซ่อมงานในพื้นที่โรงงานน้อยลง เราจึงมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปรับลดราคาค่าเช่าและค่าขนส่ง เพื่อลดค่าใช้งานจ่ายในการทำงานของลูกค้าและทำให้เราดูแลลูกค้าได้ง่ายขึ้น
Comment:หากลูกค้ามีหน้างานที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะมีการเสนองาน ประมูลงาน หรือแข่งราคา นอกจากนี้หากลูกค้ามีขอเสนอจากบริษัทอื่นสามารถแจ้งรายละเอียดกับเซลล์ของเราได้ เราพร้อมจัดทำข้อเสนอและราคาสุดพิเศษ
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
Top