ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าย่อย

Machine:Skymaster Tadano AT121TG
Work Place:สระบุรี
Date:Apr 2022
Purpose:งานติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าย่อย
Feedback:สถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยมีประมาณ 3,500 ยูนิต โดยมากกว่า 90% งานติดตั้งหรือบำรุงรักษาในที่สูง ลูกค้าต้องการใช้งานรถบูมลิฟท์ที่เป็นประเภทขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือลิฟต์ขากรรไกร แต่การใช้งานรถในพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับการใช้รถบูมลิฟต์และขากรรไกร
Comment:ดังนั้นหากเป็นงานในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ต่างจังหวัดและพื้นที่หน้างานเป็นพื้นหินหรือมีน้ำท่วมขัง ทางโทเคนแนะนำให้ใช้รถ Skymaster สำหรับการใช้งานรายวันที่ต้องการคนขับด้วย เพื่องจากการขับเคลื่อนของ Skymaster สะดวกกว่าบูมลิฟท์ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนลงได้
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
Top