ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย Skyguard

Machine:Boom Lift 14m JLGE450AJ
Work Place:ชลบุรี
Date:Mar 2022
Purpose:งานซ่อมโกดัง
Feedback:แผงควบคุมของ Genie และ JLG มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่เรียกว่า Skyguard เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานถูกเพดานหนีบ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ โดยลูกค้าบางท่านก็ทราบวิธีการใช้งานแต่บางท่านก็ยังไม่ทราบ ซึ่งหากผู้ใช้งานสัมผัสที่การ์ดหรือปุ่มควบคุม ระบบเซฟตี้จะถูกตัดและการดำเนินงานจะถูกบังคับให้หยุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆ ตามมา และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
Comment:เดิมที Skyguard เป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่มีความทันสมัย แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการใช้งานหรือสัมผัสโดนปุ่มกดต่างๆ ทำให้ระบบเซฟตี้และรถหยุดการทำงาน ลูกค้าจึงแจ้งกลับมายังบริษัทว่ารถไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทจึงมีการประชุมและตัดสินใจถอด Skyguard ออก เพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า ดังนั้นจึงขอชี้แจงและเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบ
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/