ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ทำความสะอาดกระจก

Machine:Skymaster Tadano AT400TG
Work Place:นนทบุรี
Date:Jan 2022
Purpose:งานทำความสะอาดกระจกอาคาร
Feedback:งานทำความสะอาดตึกสูงๆเมื่อขึ้นไปในระยะที่ต้องปะทะกับแรงโน้มถ่วงของอากาศจะทำให้ตัวกระเช้าของรถส่ายหากเป็นรถที่มีขนาดตัวกระเช้าเล็กๆ
Comment:Tadano AT400TG มีขนาดตัวที่แข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนัก 360Kg. ดังนั้นเมื่อขึ้นทำงานที่สูง การขึ้นของตัวรถกับกระเช้าจะนิ่งและไม่ส่ายไปมาทำให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัย
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/