ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ข้อควรระวัง

Machine:Genie Scissors Lift GS3246
Work Place:สมุทรสาคร
Date:Dec 2021
Purpose:ข้อควรระวัง
Feedback:หน้างานที่ลูกค้าต้องการใช้บริการผู้บังคับรถของโทเคน ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่บังคับรถยาก ทางแคบหรือหน้างานอันตราย ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของโทเคนจะเชี่ยวชาญในการบังคับรถแต่ถ้าตำแหน่งที่เข้าอันตรายใกล้สายไฟหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงเจ้าหน้าที่ของเรามีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งนั้นได้
Comment:ในการทำงานบางครั้งเป็นเรื่องที่ยากในการปฏิเสธการให้บริการลูกค้า ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในภายหลังเราจึงขอรบกวนให้ลูกค้าช่วยประเมินหน้างานตามรายละเอียดที่พนักงานของโทเคนสอบถามข้อมูล ถ้าหากลูกค้าไม่มั่นใจสามารถถ่ายภาพหน้างานให้เราช่วยประเมินได้
URL:https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/
Top