ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ

Machine:
Work Place:โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
Date:Aug 2021
Purpose:การอบรมของโทเคน
Feedback:ที่สำนักงานใหญ่ของเรามีห้องประชุมอบรมความปลอดภัยและการใช้งาน Boom Lift & X-Lift อยู่ที่ชั้น1 โดยเรามีการเตรียมสื่อการอบรมๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญหรือหน้าจอสำหรับแสดงการใช้งานและภาพวีดิโออุบัติเหตุต่างๆ
Comment:การอบรมของโทเคนจะเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของการใช้รถจากการนำเสนอผ่าน power point และวีดิโออุบติเหตุเพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่มีการใช้งานรถ เพื่อกระตุ้นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น หลังจากนั้นเราจะให้ลูกค้าได้ทดลองขับรถที่ต้องใช้งานจริงเพื่อความคุ้นเคยก่อนเข้าหน้างาน
URL:https://www.token-thailand.com/contact/