ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

การย้ายสถานที่

Machine:Genie Scissors Lift GS3246
Work Place:ระยอง
Date:Nov 2021
Purpose:งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคาร
Feedback:ลูกค้าเช่ารถรายเดือนและต้องการย้ายพื้นที่การทำงานระหว่างการเช่า
Comment:เมื่อใกล้กำหนดระยะเวลาการเช่าเจ้าหน้าที่ประสานงานจะแจ้งเตือนการครบกำหนดของรถแต่ละคันเพื่อให้ทางลูกค้าประเมินหน้างานว่าจะเช่าต่อเนื่องหรือคืนรถเพื่อทำการจัดคิวขนส่ง
URL:https://www.token-thailand.com/scissorslift/