ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

Skymaster 12 M

Machine:Skymaster Tadano AT121TG(F)-2
Work Place:ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date:Feb 2022
Purpose:ติดตั้งป้าย
Feedback:รถกระเช้า Skymaster รุ่นก่อน ๆ มีข้อจำกัดในการใช้งานเวลาจอดโดยจะต้องตั้งขาช้างออกมา ซึ่งมีความกว้างประมาณ 4-5 ม. ทำให้รบกวนการจราจรในพื้นที่ทำงาน หรือไม่สามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการได้
Comment:รถกระเช้า Skymaster รุ่นใหม่นี้สามารถกางขาช้างข้างตัวรถได้เลย ซึ่งรถกระเช้ารุ่นนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น ช่วยประหยัดพื้นให้ลูกค้าทำงานได้โดยไม่มีปัญหาแม้มีพื้นที่จำกัดในการทำงาน และไม่รบกวนการจราจร
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/