ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

2018-10-22

ลูกค้าเช่ารถขากรรไกร 12m ติดตั้งแผลโซลาร์เซลล์ บรรทุกคน 2คน และอุปกรณ์จำนวนมาก สามารถรับน้ำหนัก ยืดใช้งานติดตั้งได้อย่างสบาย