ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ห้ามใช้รถขณะฝนตกหรือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง

Machine:Boom Lift Genie Z45
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:May 2022
Purpose:ห้ามใช้รถขณะฝนตกหรือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง
Feedback:ทางโทเคนได้รับแจ้งจากลูกค้าว่ารถบูมลิฟท์ไม่สามารถใช้งานได้ ทางเราจึงส่งช่างเข้าไซต์งานเพื่อตรวจเช็คและพบว่ามอเตอร์เต็มไปด้วยน้ำ เพราะเมื่อมอเตอร์มีการขับเคลื่อน ช่องระบายอากาศและความร้อนจะเริ่มทำงาน อาจทำให้มีน้ำเข้าได้
Comment:ดังนั้นทางเราไม่แนะนำให้ใช้งานรถขณะที่มีฝนตกหนัก หรือขับในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เพราะน้ำอาจเข้าไปในมอเตอร์ทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม ซึ่งอาจมีราคาสูงถึง 1 แสนบาท
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/