ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

SERVICE

Machine:Tadano Skymaster AT270TG
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Sep 2021
Purpose:งานซ่อมบำรุงรถหน้างานที่ลูกค้าเช่าระยะเวลาหลายเดือน
Feedback:ในช่วงที่สถานะการณ์โควิดคลี่คลายหลายๆไซต์งานเริ่มให้ผู้รับเหมาเข้าให้บริการได้แต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ
Comment:ทางโทเคนก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 โดยให้มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์-ใส่แมสหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ไม่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
Top