ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

การขนส่ง

Machine:Hino FL8
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Jan 2022
Purpose:โทเคน มีขนส่งเป็นของเราเอง ซึ่งมีบริการทั้งหมดจำนวน 4 คัน
Feedback:เนื่องจากในสภาพปัจจุบันสถานการณ์การโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งทำให้ลูกค้าบางส่วนได้รับผลกระทบอีกครั้งและก็มีลูกค้าอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้รถกระเช้าทำงานอย่างต่อเนื่อง
Comment:ไม่ว่าในตลาดการเช่ารถกระเช้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโทเคนก็ยังไม่หยุดในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาค่าเช่าหรือค่าขนส่งเพราะโทเคนใช้ขนส่งของบริษัทเอง
URL:https://www.token-thailand.com/truckcrane/