ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ฤดูฝน

Machine:Genie Boom Lift Z30 DC
Work Place:พระนครศรีอยุธยา
Date:Sep 2021
Purpose:งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคาร
Feedback:ช่วงนี้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยกับการทำงานภายนอกซึ่งมีฝนตกตลอด แต่ลูกค้าที่ทำงานภายในก็คงใช้บริการรถกระเช้าของทางโทเคนได้ตามปกติ
Comment:ในช่วงดูฝนปัญหาที่ทางโทเคนพบเกี่ยวกับรถบูมลิฟท์ก็คือน้ำเข้ามอเตอร์ถึงแม้ว่าลูกค้าจะทำงานภายในอาคารแต่มีการเปลี่ยนตำแหน่งของการทำงานของรถโดยวิ่งผ่านถนนที่มีน้ำขังทำให้มีโอกาสที่น้ำจะเข้าสู่มอเตอร์ได้
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top