ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ภาพการทำงานจากที่สูง

ภาพการทำงานจากที่สูง
Machine:Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place:นครปฐม
Date:Oct 2021
Purpose:ภาพการทำงานจากที่สูง
Feedback:การใช้งานบูมลิฟท์ 18เมตร มีลูกค้าหลายท่านที่ค่อนข้างกลัวความสูง หากทำงานบนที่สูงแล้วมีอาการตื่นเต้น มือสั่น ทำให้สภาวะการตัดสินใจช้าลง เมื่อเริ่มใช้งานให้ลูกค้าค่อยๆยกบูมทำความสูงเพื่อทดลองก่อนว่าสามารถทำความสูงในระดับ18เมตรได้หรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่คาดไม่ถึง
Comment:ทั้งนี้หากหน้างานมีพื้นที่แคบหรือกล้วการทำงานที่สูง เราขอแนะนำว่าให้เข้ารับการฝึกอบรมที่บริษัทของเราก่อน ซึ่งเราจะมีการอบรมความปลอดภัยและสอนการใช้งานโดยเราสามารถออกใบเซอร์รับรองการอบรมให้โดยไม่มีค่าบริการเพิ่ม หรือลูกค้าสามารถใช้บริการผู้บังคับของโทเคนได้
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top