ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

การรับมือกับมาตราการปิดแคมป์งานก่อสร้าง

Machine:Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place:นครปฐม
Date:Aug 2021
Purpose:การรับมือกับมาตราการปิดแคมป์งานก่อสร้าง
Feedback:เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางภาครัฐฯ มีมาตราการสั่งปิดแคมป์งานก่อสร้างในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อลดการแผ่ระบาดของโรคโควิด โดยจะมีการเปิดแคมป์งานและเริ่มทยอยเข้าหน้างานก่อสร้างได้ในเดือนสิงหาคมนี้
Comment:เราได้มีมาตราการป้องการโดยให้พนักงานสมหน้ากากอนามัยตลอด และพนักงานของเราเริ่มทยอยฉีดวัคซีนแล้วตามลำดับ โดยโทเคนเองมีการซื้อชุดตรวจ Antigen Test สำหรับตรวจและส่งผลการตรวจให้ลูกค้าก่อนเข้าหน้างานด้วยหากลูกค้าต้องการ
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top