ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ข้อเสนอพิเศษราคาเช่าแบบรายปี

Machine:JLG Scissors Lift 4045r
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:May 2022
Purpose:ข้อเสนอพิเศษราคาเช่าแบบรายปี
Feedback:ทางโทเคนได้รับการติดต่อสอบถามการซื้อรถจากลูกค้าหลายท่าน โดยลูกค้าบางคนคิดว่าการซื้อดีกว่าการเช่าใช้งาน ทางเราจึงเสนอให้ลูกค้าเช่าแบบรายปีในราคาที่ต่อรองได้ซึ่งจะมีราคาค่าเช่าที่ถูกกว่ารายเดือน
Comment:เนื่องจากรถบูมลิฟท์และรถกระเช้าขากรรไกรมีขนาดเล็กกว่ารถยนต์และรถโฟล์คลิฟท์มาก และต้องมีการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอยู่สม่ำเสมอ เช่น ทำความสะอาดมอเตอร์ เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก ท่อยาง แบตเตอรี่ และยาง ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าหากซื้อมาใช้งานเอง
URL:https://www.token-thailand.com/scissorslift/
Top