ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

การใช้งาน Genie Z80

Machine:Genie Scissors Lift Z80 FE
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Mar 2022
Purpose:งานก่อสร้างผนังภายนอก
Feedback:ที่ผ่านมามีลูกค้าที่ใช้งาน Z80 โดยไม่ทราบวิธีการใช้งานหรือยังไม่ได้รับการอบรมการใช้งาน จึงทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง เช่น การควบคุมรถและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงอาจส่งผลทำให้ระบบเซฟตี้หยุดการทำงานและไม่สามารถใช้งานได้
Comment:ทางโทเคนจึงมีการบริการอบรมฟรี และแนะนำข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน Z80 ดังนี้ พื้นที่ต้องไม่มีความลาดชันหรือเอียง เมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงเกิน 150 องศาระบบเซฟตี้จะตัด ลูกค้าสามารถเปิดฝาเพื่อระบายความร้อนได้ และเชื้อเพลิง(น้ำมัน) ต้องมีอยู่เศษ 1 ส่วน 4 ของถัง ฯลฯ
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top