ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

Genie Z80 4WD 4S

Machine:Boom Lift Genie Z80/60 Engine Type
Work Place:ชลบุรี
Date:Jul 2021
Purpose:งานติดตั้งโคมไฟภายในอาคาร
Feedback:ลูกค้าแจ้งรายละเอียดความสูงในการเช่ารถและพื้นที่ที่จะนำรถเข้าไปภายในโกดังแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะใช้รถได้ไหมจึงอยากให้โทเคนส่งทีมงานเข้าตรวจสอบหน้างาน
Comment:จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและพื้นที่ในการนำรถเข้าพื้นที่ ทางเข้าลูกค้ามีความใกล้่เคียงกับตัวรถทางโทเคนจึงบริการจัดส่งทีมงานเพื่อตรวจสอบความมั่นใจอีกครั้ง
URL:https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/
Top