งานปรับปรุงอาคารขององค์การโทรศัพท์

2016-09-01

อาคารสมัยใหม่ในเมืองไทยมีแต่สวยๆมั้งนั้น ถ้าใครต้องการปรับปรุงอาคารใหม่ก็สามารถใช้บริการรถกระเช้าของโทเคนได้ค่ะ