สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Genie Boom lift ระบบเครื่องยนต์

1. ตัวปรับความเร็ว เต่า-กระต่าย อาการ : บังคับบูมและฟังก์ชั่นอื่นๆช้า

2. ฟุตสวิทช์ อาการ : ต้องดึงสวิทช์ E-stop ก่อนถึงเหยียบฟุตสวิทช์

3. ความร้อนสูง อาการ : ต้องเปิดฝาเพื่อระบายความร้อน

4. รถหันหน้าผิดด้าน อาการ : จะทำให้ไม่สามารถเดินหน้า-ถอยหลังได้(ที่ถูกต้องคือต้องเห็นหมายเลขรถ)

5. Error Code (Z80) อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

6. Error Code (Z80) อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

7. ลิมิตสวิทช์ อาการ : รถจะเดินหน้าถอยหลังช้า กรณีที่เก็บบูมไม่เรียบร้อย

8. ทิลเซ็นเซอร์ อาการ : ไม่สามารถยกบูมได้ เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง

9. ถังน้ำมัน อาการ : เครื่องดับ ถ้าเป็นรถกระเช้าบูมลิฟท์ ต้องเติมน้ำมันเยอะกว่าปกติ

10. กรองโซล่า อาการ : ถ้าน้ำมันสกปรกทำให้สตาร์ทเครื่องไม่ได้

11. แบตเตอรี่ อาการ : ลืมปิดสวิทช์ ทำให้แบตหมด จะสตาร์ทเครื่องไม่ได้”

TIPS กลับไปที่รายการ