ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

กรณีบังคับรถเคลื่อนที่ไม่ได้ (Drive Enable)

Machine: Boom Lift Genie Z51 FE
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Nov 2023
Purpose: กรณีที่ลูกค้าบังคับรถเดินหน้า-ถอยหลังไม่ได้
Feedback: ขณะจอดทำงานรถกระเช้าบูมลิฟท์ทำงาน ตัวรถสามารถหมุนได้ 360 องศา แต่รถจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หากหมุนเกินองศาที่กำหนด โดยยี่ห้อ GENIE ลิมิตสวิตช์จะถูกควบคุมการหมุนได้แค่ 80 องศา (ขวา 40 องศา, ซ้าย 40 องศา) เท่านั้น จึงจะสามารถเคลื่อนที่ได้
Comment: การออกแบบดังกล่าวทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หากตัวรถถูกหมุนไปด้านข้างเกินองศาที่กำหนดหรือกลับด้านอยู่ ดังนั้นหากลูกค้าต้องการเคลื่อนที่ต้องทำการหมุนตัวรถกลับมาอยู่ในองศาที่กำหนดก่อน
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/