ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การขนส่ง

Machine: Hino FL8
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Jan 2022
Purpose: โทเคน มีขนส่งเป็นของเราเอง ซึ่งมีบริการทั้งหมดจำนวน 4 คัน
Feedback: เนื่องจากในสภาพปัจจุบันสถานการณ์การโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งทำให้ลูกค้าบางส่วนได้รับผลกระทบอีกครั้งและก็มีลูกค้าอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้รถกระเช้าทำงานอย่างต่อเนื่อง
Comment: ไม่ว่าในตลาดการเช่ารถกระเช้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโทเคนก็ยังไม่หยุดในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาค่าเช่าหรือค่าขนส่งเพราะโทเคนใช้ขนส่งของบริษัทเอง
URL: https://www.token-thailand.com/ja/truckcrane/