ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การชาร์จแบตเตอร์รี่

การชาร์จแบ็ตเตอร์รี่
Machine: Boom Lift 14m (W.H. 16m) Genie Z45DC
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Oct 2021
Purpose: การชาร์จแบตเตอร์รี่
Feedback: ทุกครั้งที่โทเคนมีการให้บริการเช่ารถ เราจะมีการตรวจสภาพรถและตรวจเช็คแบตเตอร์รี่ก่อนทุกครั้ง เราใช้แบต AGM หากกำลังไฟไม่ถึงระดับที่กำหนดเราจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ ทั้งนี้อายุการใช้งานของแบตจะอยู่ 1-3 ปี แต่ยังขึ้นอยู่กับความถี่ของการชาร์จไฟและความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟอีกด้วย
Comment: ที่ผ่านมามีลูกค้าแจ้งเกี่ยวกับใช้งานรถแล้วแบตเตอร์รี่หมดเร็ว จึงขอเรียนให้ทราบว่าหากพื้นที่ในการทำงานค่อนข้างกว้างต้องขับรถย้ายตำแหน่งอยู่บ่อยๆเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แบตหมดเร็วใช้งานรถได้ไม่นาน อีกอาการหนึ่งคือไฟไม่เข้าชาร์จเจอร์ สาเหตุมาจากแหล่งจ่ายไฟที่หน้างานไม่เสถียร จึงขอให้ลูกค้าตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนให้ช่างเข้าหน้างานซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/