ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การทดสอบสลิงของเครน

Machine: Truck Crane UNIC URV555
Work Place: โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
Date: Sep 2022
Purpose: การทดสอบสลิงของเครน
Feedback: ทางโทเคนมีการตรวจสภาพเครนอยู่ทุกๆ 1 เดือน เพื่อเช็คสภาพความพร้อมในการใช้งาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างสม่ำเหมอ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
Comment: ทางช่างจะทำการเช็คตรวจสภาพเครน โดยการแขวนรถกระเช้าขากรรไกร (X-Lift) ขนาดน้ำหนัก 3 ตัน แขวนค้างไว้ประมาณ 10 นาที สามครั้ง ถ้ากระบอกยกขึ้นลง ต่างจากเดิมมากกว่า 20 มม. จะมีการทำสัญลักษณ์เอาไว้ อีกทั้งยังมีการตรวจเช็คระบบวินยกขึ้น-ลง การสวิงบูม และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิค กรองไฮดรอลิค ตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
URL: https://www.token-thailand.com/truckcrane/