ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การยื่นกระเช้าทำงานของรถ Skymaster

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: ชลบุรี
Date: Feb 2024
Purpose: ซ่อมบำรุงปล่องไฟโรงงานปูนซิเมนต์
Feedback: เมื่อเข้าใกล้จุดทำงานจากระยะไกล ให้จอดถอยหลังและยื่นกระเช้าเข้าจุดทำงาน เนื่องจากรถบรรทุกมีเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้า จึงต้องยื่นบูมไปฝั่งตรงข้ามเพื่อการทรงตัวของรถ
Comment: รถกระเช้า Skymaster มีความคล่องตัวสูงและลูกค้าสามารถเช่าไปใช้งานได้ในราคาประหยัดแม้ในพื้นที่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ เนื่องจากรถวิ่งไปตามท้องถนนได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าขนส่ง โดยรถจะไปพร้อมคนขับ+ค่าน้ำมัน+ค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันรุ่น 22 เมตร เป็นที่นิยมใช้งานอย่างมาก
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/